Rozwiązania IT
Skanowanie i Zarządzanie Podatnościami
Dostawca: BeyondSecurity
Zautomatyzowany system wykrywania podatności na zagrożenia.
Dostawca: BeyondSecurity
Analiza statyczna kodu (SAST) - analiza struktury kodu źródłowego oraz kodu skompilowanego bez jego uruchomienia.
Dostawca: BeyondSecurity
Fuzzingowe rozwiązanie do automatycznego testowania oprogramowania
Dostawca: F-Secure
Skanuj i zarządzaj podatnościami
Dostawca: GFI Software
Chroń swoją sieć i aplikacje przed podatnościami