Rozwiązania IT
Bezpieczeństwo Sieci Wi-Fi
Dostawca: WatchGuard
Zaufane środowisko bezprzewodowe jest podstawą do budowy kompletnej sieci Wi-Fi, która jest szybka, łatwa w zarządzaniu i, co najważniejsze, bezpieczna. Firmy ponoszą odpowiedzialność za tworzenie zaufanych środowisk bezprzewodowych chroniących swoich pracowników i klientów przed hakerami, którzy łatwo wykorzystują słabe lub nieistniejące zabezpieczenia tradycyjnych sieci Wi-Fi. Z bezpieczeństwem i wydajnością w sercu naszych produktów, WatchGuard jest jedyną firmą, która dostarcza technologię i rozwiązania, które można wykorzystać do zbudowania środowiska bezprzewodowego Trusted Wireless Environment - dostarczając na każdym z trzech głównych filarów wiodącej na rynku wydajności, skalowalnego zarządzania i sprawdzonego kompleksowego bezpieczeństwa.