Rozwiązania IT
Systemy Endpoint Detection&Response (EDR)
Dostawca: F-Secure
Monitoruj bezpieczeństwo IT, szybko wykrywaj ataki ukierunkowane i przeciwdziałaj im dzięki pełnej widoczności oraz automatyzacji.
Dostawca: F-Secure
Usługa całodobowego wykrywania zagrożeń oraz anomalii.