Rozwiązania IT
Klasyfikacja danych
Dostawca: Boldon James
Boldon James Box Classifier rozszerza klasyfikację dokumentów na przechowywanie i udostępnianie w chmurze, zapewniając organizacjom każdej wielkości jednolite i bezproblemowe rozwiązanie do ochrony i kontroli danych w oparciu o klasyfikację, niezależnie od ich lokalizacji.
Dostawca: Boldon James
CAD Classifier przynosi korzyści związane z klasyfikacją danych w kluczowych dokumentach projektowych w różnych aplikacjach CAD, w tym w AutoCAD i Draftsight, nakładając wizualne i metadane etykiety w celu zabezpieczenia przed niewłaściwym rozpowszechnieniem.
Dostawca: Boldon James
Platforma Classifier zawiera wszystko, czego potrzebują użytkownicy, aby rozpocząć klasyfikację w swoich standardowych aplikacjach biurowych, zarówno w systemie Windows, jak i MacOS. Platforma Classifier oferuje spójny, intuicyjny interfejs użytkownika, który za pomocą jednego kliknięcia wprowadzi klasyfikację do codziennej rutyny Twoich użytkowników.
Dostawca: Digital Guardian
Klasyfikacja danych Digital Guardian może automatycznie zlokalizować i zidentyfikować dane wrażliwe, a następnie nałożyć etykiety w celu sklasyfikowania i określenia sposobu postępowania z danymi.
Dostawca: Boldon James
Działając w ramach Microsoft Exchange, Exchange Classifier ulepsza rozwiązania w zakresie klasyfikacji punktów końcowych poprzez zastosowanie zasad do każdej wiadomości wysyłanej i otrzymywanej w ramach organizacji, wewnętrznej lub zewnętrznej, przychodzącej lub wychodzącej - wypełniając luki pozostawione przez rozwiązania tylko graniczne lub wychodzące.
Dostawca: Boldon James
Boldon James Mac Classifier przynosi organizacjom korzystającym z urządzeń Mac korzyści wynikające z klasyfikacji danych zorientowanej na użytkownika, wspierając każdego użytkownika w prawidłowym klasyfikowaniu dokumentów i wiadomości e-mail w trakcie pracy nad nimi w aplikacjach pakietu Microsoft Office dla Mac.