Rozwiązania IT
Systemy Ochrony przed Zagrożeniami Wewnętrznymi
Dostawca: Corero
Urządzenie zabezpieczające przed DDoS. Umożliwia wykrywanie ataków DDoS w czasie rzeczywistym, automatyczne wykrywanie błędów i mitygację.
Dostawca: Corero
Naturalne rozszerzenie produktów zautomatyzowanej ochrony DDoS rodziny Corero