Rozwiązania IT
Systemy wykrywania i prewencji włamań (IPS/IDS)
Dostawca: Netscout
Arbor APS to najpopularniejsza na świecie technologia łagodzenia ataków DDoS, sprawdzona w kluczowych sieciach korporacyjnych i rządowych na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jest wdrażany w lokalnym urządzeniu, zwirtualizowanym rozwiązaniu, czy jako usługa zarządzana, Arbor APS zapewnia proaktywne, automatyczne wykrywanie i łagodzenie w celu udaremnienia zarówno znanych, jak i pojawiających się zagrożeń, zanim wpłyną one na dostępność usługi lub aplikacji. Pozwól swojej organizacji działać bez przerwy - i bez strachu - przez całą dobę.