Rozwiązania IT
Szyfrowanie Plików i Folderów
Dostawca: WinMagic
SecureDoc File Encryption - kluczowy komponent oprogramowania WinMagic do zabezpieczania danych. SecureDoc FE umożliwia użytkownikom i administratorom szyfrowanie określonych plików i folderów na urządzeniu lub w sieci.
Dostawca: WinMagic
SecureDoc for Servers - Jedyne rozwiązania szyfrujące dla serwerów