Rozwiązania IT
Szyfrowanie Poczty
Dostawca: Digital Guardian
Data Loss Prevention
Dostawca: Galaxkey
Zaawansowane narzędzie do szyfrowania poczty oraz danych przechowywanych lokalnie lub w chmurze