Rozwiązania IT
Uwierzytelnianie Wieloskładnikowe
Dostawca: WatchGuard
Przygotowane przez firmę WatchGuard unikalne wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) to rozwiązanie pozwalające zmniejszyć prawdopodobieństwo nieuprawnionego dostępu. AuthPoint wykracza poza tradycyjne uwierzytelnianie 2-czynnikowe (2FA) MFA w celu ochrony dostępu do sieci, dostępu do połączeń VPN i aplikacji umieszczonych w chmurze. Nawet nie-techniczni użytkownicy uważają, że aplikacja mobilna AuthPoint jest łatwa i wygodna w użyciu!