Rozwiązania IT
Uwierzytelnianie Wieloskładnikowe
Dostawca: WatchGuard
Przygotowane przez firmę WatchGuard unikalne wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) to rozwiązanie pozwalające zmniejszyć prawdopodobieństwo nieuprawnionego dostępu.