Projekty :
Lubelski Węgiel Bogdanka wybrał DataCore jako niskokosztowe i niezawodne rozwiązanie do wirtualizacji i backupu
Lubelski Węgiel Bogdanka wybrał DataCore jako niskokosztowe i niezawodne rozwiązanie do wirtualizacji i backupu

Przed administratorami IT spółki Bogdanka stanęło wyzwanie związane z wyborem takiej architektury IT, która z jednej strony zagwarantuje odpowiednio niskie koszty utrzymania, a z drugiej – pozwoli zachować wysoką dostępność systemów. Planowano też wykorzystanie rozwiązań, które pomogą szybko reagować na problemy techniczne.

Celem budowy wirtualnego środowiska było zwiększenie elastyczności i niezawodności środowisk informatycznych oraz umożliwienie konsolidacji zasobów. Miało to przełożyć się na wzrost efektywności wypełniania potrzeb związanych z działalnością kopalni. Równie ważne były też planowane oszczędności w postaci mniejszych wydatków na sprzęt, prąd czy chłodzenie. Wszystkie systemy IT w Bogdance funkcjonowały dotychczas w jednej lokalizacji, która nie gwarantowała wystarczającego bezpieczeństwa, przez co rosło zagrożenie utraty danych.
 
W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzono gruntowną analizę systemów informatycznych oraz przygotowano projekt wdrożenia. Następnie przebudowano obecną infrastrukturę serwerów i pamięci masowych. Finałem prac było wdrożenie rozwiązań wirtualizacyjnych i backupowych, bazujących na oprogramowaniu firm VMware i DataCore Software, wraz z cyklem profesjonalnych szkoleń.
 
Zastosowanie technik wirtualizacyjnych pozwoliło między innymi na stworzenie dwóch serwerowni, w których zdublowane są wszystkie krytyczne elementy infrastruktury. Zapewniono także ciągłość działania systemów i zagwarantowano, że ewentualny przestój nie będzie trwał dłużej niż dziesięć minut. Infrastruktura IT jest też gotowa na ewentualną rozbudowę w przyszłości, przy minimalnym zaangażowaniu zasobów finansowych, osobowych i czasu.

 

Wszystkie Projekty      >