Kariera

BAKOTECH® jest międzynarodowym dystrybutorem IT z wartością dodaną, zatrudniającym profesjonalne, kreatywne i energiczne osoby, których celem jest osiągnięcie sukcesu w branży IT. Oferujemy unikalną możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju swojej kariery w jednej z najlepszych firm dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Witamy w Grupie BAKOTECH®!

Poznaj nas!

O FIRMIE ...

Bakotech kładzie nacisk na stworzenie sprawnego systemu handlowego, którego podstawą jest profesjonalny zespół. Firma skupia wokół siebie wykwalifikowanych pracowników i dokłada wszelkich starań, aby poziom standardów w polskiej sprzedaży był coraz wyższy. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, coaching, nowoczesne narzędzia pracy umożliwiają wszechstronny rozwój kadry z dużym stażem pracy, a także stwarzają warunki do zdobycia doświadczenia młodym pracownikom. Organizacja współpracuje z uczelniami i tworzy programy stażowe oferując praktyki wakacyjne oraz uczestnictwo w prelekcjach.

 

 

 

 

WARTOŚCI ...

Firma dokłada wszelkich starań, aby panowały w niej proste reguły i przejrzystość, które zapewniają szybką obsługę, efektywną pracę w zespole oraz nieustanny rozwój. Organizacja stara się dobrze poznać i zrozumieć potrzeby partnerów oraz współpracowników i dostosować do nich tworzone rozwiązania. Bakotech zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, którzy poprzez wysoką kulture osobistą, a także wiedzę biznesową i techniczną, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

 

STRUKURA ...

W skład Bakotech Sp. z o.o. wchodzi 5 działów: 

 • Dział Handlowy
 • Dział Rozwoju Biznesu
 • Dział Techniczny
 • Dział Marketingu
 • Dział Operacyjny

Bakotech zapewnia możliwość zdobycia doświadczenia w każdej dziedzinie, począwszy od sprzedaży, aż po finanse. Dzięki dynamicznemu rozwojowi organizacji, pracownicy Bakotech mają otwartą ścieżkę kariery w strukturach firmy. 

 

SYSTEM KAFETERYJNY ...

 • Ubezpieczenie
 • Prywatna opieka medyczna
 • Karty Multisport
 • Lekcje języka angielskiego
 • Dofinansowanie lunchów
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy
 • Elastyczne godziny pracy
 • Szkolenia wewnętrze oraz zewnętrzne
 • Spotkania integracyjno-przeglądowe
 • Coaching

 

 

 

 

 

Dołącz do nas!

PROCES REKRUTACJI

 I etap – przesłanie aplikacji (CV/List Motywacyjny) na wybrane stanowisko przez kandydata. Dokumenty prosimy przesyłać na kariera@bakotech.com.

Nie wiesz jak przesłać aplikację? Masz pytania? Czekamy na Twój telefon: +48 12 376 95 08

II etap – selekcja zgłoszeń przez dział Operations oraz kierownika właściwego działu. Dokonujemy przeglądu aplikacji pod kątem kompetencji, doświadczenia oraz wymagań umieszczonych w ofercie.

III etap - zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która jest prowadzoną przez pracownika działu pracownika działu Operations oraz kierownika danego zespołu.

Spotkania rekrutacyjne odbywają się w siedzibie firmy na ul. Drukarskiej 18 (II piętro) w Krakowie.

IV etap – kandydaci, którzy zostaną wyłonieni w poprzednim etapie mogą być zaproszenie na drugą rozmowę z kierownikiem danego działu oraz/lub dyrektorem zarządzającym.

V etap – zakończenie rekrutacji. Kandydaci, którzy uczestniczyli w rozmowach rekrutacyjnych otrzymają informację zwrotną  odnośnie podjętej decyzji. 

 

PROCEDURA ZATRUDNIENIA

Podpisanie Umowy o Pracę - następuje bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji z wybranym kandydatem

Badania lekarskie - wstępne - podczas podpisania umowy o pracę, pracownik otrzymuje skierowanie na badania do przychodni medycyny pracy współpracującej z Bakotech Sp. z o.o. Pracownik zobligowany jest do wykonania badań przed podjęciem pracy i uzyskania zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku najpóźniej do dnia rozpoczęcia pracy.

 

Oferty pracy

OBECNIE NIE PROWADZIMY REKRUTACJI.

ZAJRZYJ DO NAS PÓŹNIEJ - ROZWIJAMY SIĘ CAŁY CZAS! 

 

 

 

 
 
 

 

 

Procedury