AT&T Cybersecurity
AT&T Cybersecurity

 

USM Ujednolicona Platforma Bezpieczeństwa Sieciowego

 

 

 

Skaner podatności, SIEM oraz hostowy i sieciowy IDS w jednej platformie bezpieczeństwa od lidera rynku usług sieciowych w USA – AT&T. Rozwiązanie, które przyspiesza, usprawnia i upraszcza wykrywanie zagrożeń oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa już od pierwszego dnia implementacji. Wraz z niezbędnymi narzędziami kontroli bezpieczeństwa oraz zintegrowanym zestawem automatycznych reguł korelujących, Unified Security Management, daje pełny obraz wszystkich zagrożeń w infrastrukturze teleinformatycznej, jednocześnie pozwalając na szybkie i łatwe reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT.

 

 

 

ROZWIĄZANIA

• Zarządzanie Informacjami i Zdarzeniami Bezpieczeństwa (SIEM)
• Skanowanie i Zarządzanie Podatnościami
• Systemy Wykrywania i Prewencji Włamań (IDS/IPS)

 

 

LINIE PRODUKTOWE

• USM Appliance
• USM Anywhere

 

 

 

 

 

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

Asset Discovery – aktywne i pasywne wykrywanie źródeł zdarzeń/logów. W ciągu kilku minut od instalacji użytkownik otrzymuje informacje odnośnie wszystkich urządzeń z adresami IP oraz oprogramowania, jakie jest na nich zainstalowane, konfiguracji, ewentualnych luk i zagrożeń.

Vulnerability Assessment – aktywne skanowanie zasobów IT organizacji, stałe monitorowanie zagrożeń. USM zapewnia wbudowany system oceny podatności na zagrożenia bezpieczeństwa, automatycznie hierarchizując wykryte luki pod kątem skutków dla ciągłości procesów biznesowych.

Threat Detection – IDS sieci i hosta, monitorowanie integralności plików. Dostarcza informacji o zagrożeniach w czasie rzeczywistym oraz nadaje im odpowiednie priorytety ułatwiające ich identyfikację. Dzięki temu możliwe jest szybkie zidentyfikowanie celu ataku oraz metod działania i zamiarów hakerów.

Behavioral Monitoring – analiza anomalii w ruchu sieciowym. Funkcja monitorowania zachowania, rozpoczyna zbieranie danych, które pomagają zidentyfikować wszelkiego rodzaju odchylenia od norm aktywności sieciowej.

SIEM – zarządzanie logami, automatyczna korelacja zdarzeń SIEM, analiza i raportowanie. Umożliwia wykrywanie anomalii w zachowaniach użytkownika, sieci i aplikacji oraz rozpoznaje wzorce aktywności reprezentatywne dla coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń

 

DLACZEGO AT&T CYBERSECURITY?

AT&T Cybesecurity Unified Security Management zapewnia kompleksowy przegląd zabezpieczeń, w jednej zunifikowanej platformie zarządzanej za pomocą pojedynczej konsoli administracyjnej.

 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Piotr Kawa
Business Development Director

piotr.kawa@bakotech.com
tel. +48 660 528 600

 
Strona internetowa: https://cybersecurity.att.com/products/usm-anywhere
Rozwiązania IT
Unified Security Management ™ (USM ™) Anywhere to oparta na chmurze platforma zarządzania bezpieczeństwem przyspiesza i upraszcza wykrywanie zagrożeń, reagowanie na incydenty i zarządzanie zgodnością w chmurze, chmurze hybrydowej i środowiskach lokalnych. USM Anywhere obejmuje czujniki, które są wdrażane w środowiskach, które natywnie monitorują usługi Amazon Web Services, Microsoft Azure Cloud, Microsoft Hyper-V i VMware ESXi - zapewniając kompleksowe rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem w infrastrukturze chmury publicznej i prywatnej.
Zintegrowana platforma dla kompleksowej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami.