AT&T Cybersecurity
AT&T Cybersecurity

Zunifikowana platforma do zarządzania bezpieczeństwem i wykrywania zagrożeń

AlienVault jest rozwiązaniem, które umożliwia organizacjom różnych wielkości korzystanie z rozwiązań bezpieczeństwa wykrywających aktualne zagrożenia i umożliwiających odpowiedź na nie w bardzo krótkim czasie.
Obok funkcjonalności tradycyjnego systemu SIEM,
AlienVault Unified Security Management (USM) posiada wszystkie niezbędne funkcje bezpieczeństwa zintegrowane w jednej platformie, bez dodatkowych opłat. AlienVault skoncentrowany jest na łatwości użytkowania i wdrożenia, dlatego jest idealny dla średnich organizacji z ograniczonym budżetem i zasobami.

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

  • Asset Discovery - aktywne i pasywne wykrywanie sieci
  • Vulnerability Assessment – aktywne skanowanie sieci, stałe monitorowanie zagrożeń
  • Threat Detection - IDS sieci i hosta, monitorowanie integralności plików
  • Behavioral Monitoring - analiza przepływu sieciowego, normalizacja logów
  • SIEM - zarządzanie logami, korelacja zdarzeń SIEM, analiza i raportowanie

 

 

YouTube Link 
Tech Wednesday AlienVault PL
      Tech Wednesday AlienVault USM PL
      Tech Wednesday AlienVault PL 12.12.2018

      
     

Kontakt do handlowca:

Piotr Kawa
Business Unit Manager - PM

piotr.kawa@bakotech.com
tel. +48 660 528 600

Strona internetowa: https://www.atit.com/
Rozwiązania IT