BeyondSecurity
BeyondSecurity

Dokładność testów, elastyczność, niskie koszty utrzymania i prostota – to właśnie cechuje Beyond Security. Program ten za pomocą szeregu testów skanuje poszczególne sieci oraz urządzenia sieciowe w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach lub innych niedopatrzeń. Dokładność pin-pointów przy użyciu analityki behawioralnej skutkuje precyzyjnym ustawieniem priorytetów, zgłasza precyzyjne wyniki i generuje zwięzłe raporty dotyczące bezpieczeństwa sieci. Produkt skupia się na testowaniu opartym na zachowaniu urządzeń uwzględniając interakcję ustawień konfiguracyjnych, dostępności usług, łatek i innych czynników, które mogą całkowicie zabezpieczyć hosta. Oferuje także rozwiązanie fuzzingowe - beSTORM czyli metodę półautomatyczną lub automatyczną testującą oprogramowanie szukając w nim wszelakiego rodzaju błędów, które hakerzy mogą wykorzystać przeciwko nam. Ta jedna platforma posiada około 200 modułów testowych, dzięki którym możemy przeskanować wszystkie urządzenia i wykryć ich słabości.

Vulnerability Assessment - wszystko, czego potrzebujesz, aby spełnić wymagania PCI i przetestować swój wewnętrzny sprzęt sieciowy i aplikacje. Beyond Security może wygenerować raport PCI ASV, który poświadcza zgodność z PCI DSS. Twoi pracownicy, korzystając z tego samego systemu, mogą przeprowadzić pełną ocenę podatności na atak sieci wewnętrznej, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące skanowania dla PCI - i wszystkich innych standardów.

INNE ROZWIĄZANIA BEYONDSECURITY

  • Analiza podatności kodu wraz z tworzeniem oprogramowania. Identyfikuj luki w zabezpieczeniach kodu źródłowego podczas tworzenia, aby wzmocnić aplikacje od środka.
  • Podaje typ i lokalizację podatności na zagrożenia (ścieżka, nazwa pliku, numer linii)
  • Bezpieczne wskazówki dotyczące kodowania (opis reguły, przykładowy kod i międzynarodowe referencje standardowe)
  • Łatwość użycia - wdrażaj bez żadnych profesjonalnych usług.
  • Dobrze zaprojektowany VAM zapewni wysoką dokładność bez nadzwyczajnego wysiłku i wiedzy. Ułatwia skanowanie szerokich zakresów adresów IP, w celu usunięcia najpoważniejszych luk w zabezpieczeniach
  • Szybka analiza. Testuj zabezpieczenia kodu szybko i skutecznie.

Poprzez kompleksowe testowanie kodu pod kątem najlepszych praktyk programowania bezpieczeństwa, zapobiegaj potencjalnym przyszłym naruszeniom z powodu słabych punktów aplikacji. beSOURCE kieruje programistą za pomocą intuicyjnego kreatora, który działa jak żywy trener w całym SDLC. beSOURCE oferuje również:

  • Wyjątek filtrujący lukę w zabezpieczeniach i śledzenie przepływu do przyczyny źródłowej
  • Klastry oparte na zależnościach plików źródłowych i ich analizie jednocześnie z wieloma wątkami
  • Zarządzanie stanem podatności i konserwacji historii każdej luki
  • Bardzo dokładna analiza kodu, Analiza wzorów, typów, przepływów i właściwości. Analiza ścieżki i kontekstu, Analiza między procedurami. Analiza inkrementacyjna z inspekcją kodu na żądanie. Identyfikuje słabości zabezpieczeń ukrytego kodu 

 

 

Kontakt do handlowca:

Łukasz Niedośpiał
Product Manager

lukasz.niedospial@bakotech.com
tel. +48 664 751 900

 

Strona internetowa: www.beyondsecurity.com