Boldon James
Boldon James

Boldon James jako część grupy HelpSystems, integruje się z potężnymi ekosystemami bezpieczeństwa i zarządzania danymi, aby umożliwić klientom skuteczne zarządzanie danymi, usprawnienie operacji i proaktywne reagowanie na zmiany regulacyjne.

 

ROZWIĄZANIA

 • Klasyfikacja danych
 • Zgodność z przepisami
 • Zautomatyzowana klasyfikacja
 • Bezpieczeństwo w chmurze
 • Data Discovery
 • Military Messaging
 • Zapobieganie wyciekom danych
 • Zarządzanie Prawami Cyfrowymi
 • Bezpieczna współpraca

 

PRODUKTY

Boldon James Classifier Platform – produkty pozwalające klasyfikować informacje z poziomu narzędzi wykorzystywanych przez użytkownika

Poczta elektroniczna:

 • Email Classifier
 • OWA Classifier
 • Mobile Filter

Dokumenty i pliki:

 • Office Classifier
 • File Classifier
 • SharePoint Classifier
 • Power Classifier

 

CERTYFIKATY

 

DLACZEGO BOLDON JAMES

 • Pionierzy klasyfikacji danych i bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych,
 • Technologia integrująca się z rozwiązaniami do zarządzania danymi,
 • Zaufanie klientów w stosunku do zmniejszania ryzyka i usprawniania wydajności biznesowej,
 • 30-letnie doświadczenie w dostarczaniu produktów wiodącym na świecie organizacjom komercyjnym, integratorom systemów, siłom obronnym i rządom.

 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

 

 
Strona internetowa: https://www.boldonjames.com/
Rozwiązania IT
Boldon James Box Classifier rozszerza klasyfikację dokumentów na przechowywanie i udostępnianie w chmurze, zapewniając organizacjom każdej wielkości jednolite i bezproblemowe rozwiązanie do ochrony i kontroli danych w oparciu o klasyfikację, niezależnie od ich lokalizacji.
CAD Classifier przynosi korzyści związane z klasyfikacją danych w kluczowych dokumentach projektowych w różnych aplikacjach CAD, w tym w AutoCAD i Draftsight, nakładając wizualne i metadane etykiety w celu zabezpieczenia przed niewłaściwym rozpowszechnieniem.
Platforma Classifier zawiera wszystko, czego potrzebują użytkownicy, aby rozpocząć klasyfikację w swoich standardowych aplikacjach biurowych, zarówno w systemie Windows, jak i MacOS. Platforma Classifier oferuje spójny, intuicyjny interfejs użytkownika, który za pomocą jednego kliknięcia wprowadzi klasyfikację do codziennej rutyny Twoich użytkowników.
Działając w ramach Microsoft Exchange, Exchange Classifier ulepsza rozwiązania w zakresie klasyfikacji punktów końcowych poprzez zastosowanie zasad do każdej wiadomości wysyłanej i otrzymywanej w ramach organizacji, wewnętrznej lub zewnętrznej, przychodzącej lub wychodzącej - wypełniając luki pozostawione przez rozwiązania tylko graniczne lub wychodzące.
Boldon James Mac Classifier przynosi organizacjom korzystającym z urządzeń Mac korzyści wynikające z klasyfikacji danych zorientowanej na użytkownika, wspierając każdego użytkownika w prawidłowym klasyfikowaniu dokumentów i wiadomości e-mail w trakcie pracy nad nimi w aplikacjach pakietu Microsoft Office dla Mac.
Klasyfikator ma wszechstronny zasięg w pakiecie Microsoft Office i pakiecie Office 365, dzięki czemu użytkownicy mają do niego dostęp, zarówno na miejscu, jak i w chmurze, korzystają z tego samego intuicyjnego, znajomego interfejsu i możliwości klasyfikacji.