Energy Logserver
Energy Logserver
 
 
Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na centralizację zdarzeń systemów IT. Energy Logserver pozwala na natychmiastowy przegląd logów, ich analizę i raportowanie.
 
 
 
 
 
 
 
ROZWIĄZANIA
 
 • Źródła danych
System Energy Logserver bazując na projekcie ELK Stack jest stworzony do przyjmowania praktycznie dowolnych danych pochodzących ze środowiska IT. Zależnie od wymagań dane są zbierane bezagentowo lub z wykorzystaniem dedykowanych agentów.
Rozwiązanie posiada szeroką bazę gotowy parserów, wizualizacji i dashboardów pod większość popularnych technologii IT, jednocześnie zapewnia łatwość integrowania nowych technologii.
 • Alert  
Energy Logserver pozwala użytkownikowi tworzyć alerty. Oznacza to, że w system w sposób automatyczny monitoruje i reaguje na napływające dane. W module Alert użytkownik definiuje dane, które chce przeszukiwać, a następnie określa warunki, np. logowanie po godzinach pracy. Jeśli te warunki zostaną spełnione, wówczas wywołanie zostanie alert, który może powiadomić użytkownika lub uruchomić skrypt.
 
Rozbudowany moduł alertowy pozwala pracować na dowolnych danych w systemie, jednocześnie będąc w pełni kompatybilny ze wszystkimi innymi modułami Energy Logserver.
 
 • Object permision
Funkcja zarządzania obiektami. Dzięki temu istnieje możliwość ograniczenia dostępu danym użytkownikom do obiektów w systemie, czyli zapisanych zapytań, wizualizacji, dashboardów i wzorców indexów.
Nawet przy bardzo rozbudowanym systemie z wieloma użytkownikami - mechanizm ten pozwala zapewnia bezpieczeństwo danych, łatwość zarządzania, indywidualne konfiguracje i centralizacje obiektów.
Co najważniejsze, użytkownicy wciąż mogą w pełni korzystać z potencjału systemu, czyli mogą sami tworzyć wizualizacje, dashboardy czy przeglądać dane. Jest to kluczowe, zwłaszcza w pracy z działem biznesowym lub analityczny, które zazwyczaj dedykowanych indexów do pracy.  
 
 • Wizualizacje
Energy Logserver pozwala na graficzną wizualizację danych zgromadzonych w indeksach. Każda z wizualizacji, czy całe dashboardy są interaktywne. Oznacza to, że na bieżąco jesteśmy w stanie dostosować zapytanie aby prezentacja dotyczyłą interesujących nas obszarów.
 
 • Raportowanie
Moduł raportowania Energy Logserver daje możliwość tworzenia dokumentów PDF z dowolonych wizualizacji i dashboardów, a także eksportowania danych prosto z Energy Logserver do plików HTML i CSV. Tak tworzone raporty mogą bazować na najnowszych lub historycznych danych. Pliki są zapisywane w systemie, więc mogą zostać pobrane zawsze, do momentu ich usunięcia z Energy Logserver.
 
 • Audyt wewnętrzny
Dostęp do danych jest chroniony, dodatkowo wprowadzany jest mechanizm śledzenia pracy użytkowników aplikacji. Wszystkie działania użytkowników są zapisywane w indeksie audytowym, co pozwala stwierdzić:
 • Kto logował się go aplikacji?
 • Jak długo pracował?
 • Jakie realizował zapytania?
 • Jakie generował exporty?
 • Czy tworzył nowych użytkowników i role dla nich?
 • Czy kasował użytkowników lub role?
 • Aplikacja mobilna
Energy Logserver Mobile App to pierwsza na rynku aplikacja dla użytkowników systemów ELK.  Stworzona została z myślą o administratorach i menadżerach, którzy muszą na bieżąco znać status swoich systemów. Aplikacja umożliwia dostęp do systemów Energy Logserver, Elastic Stack oraz darmowej wersji Kibany.
Logując się w taki sam sposób jak przez przeglądarkę, można uzyskać dostęp do wizualizacji i dashboardów przypisanych użytkownikom i ich rolom. Korzystając z systemu profili, możemy dzięki jednej aplikacji łączyć się do różnych środowisk i na różne konta w zależności od potrzeb.
 • Zarządzanie agentami
Energy Logserver jest w stanie przyjąć ogromne ilości danych z wielu hostów. Jednak, podłączając więcej źródeł danych do systemu szybko się okaże, że przed nami czeka kolejne wyzwanie w postaci zarządzania źródłami danych. Nawet drobna zmiana konfiguracyjna w klasie liczącej dziesiątki czy setki serwerów może się okazać żmudną pracą, która wymagałaby zalogowania się na każdą maszynę i ręczną zmianę w konfiguracji.
Dlatego Energy Logserver posiada centralne zarządzanie konfiguracją agentów, które pozwala na zdalną zmianę konfiguracji z poziomu GUI. Bez konieczności logowania się na serwer źródłowy, system jest w stanie zweryfikować lub zaktualizować konfigurację na danym serwerze.
 
 
LINIE PRODUKTOWE
 • Log Management
 • Network Probe
 • SIEM
Strona internetowa: https://energylogserver.pl/pl/
Rozwiązania IT
Wysokowydajna platforma do zarządzania logami bezpieczeństwa i centralizacja zdarzeń
Głęboka analiza i korelacja netflow wraz z pakietami sieciowymi