Netscout
Netscout

Monitorowanie wydajności sieci i aplikacji dla złożonych środowisk IT

 

NETSCOUT to lider w magicznym kwadracie Gartnera na rynku zarządzania wydajnością sieci i aplikacji sieciowych. Zapewnia niezawodne narzędzia do efektywnego i skutecznego zarządzania aplikacjami oraz infrastrukturą sieciową organizacji.

 

ROZWIĄZANIA

• Systemy Zarządzania Siecią
• Monitorowanie Przepływów Sieciowych (Flow)
• Monitorowanie Wydajności Aplikacji
• Monitorowanie Wydajności Sieci
• Systemy Wykrywania i Prewencji Włamań (IDS/IPS)
• TAPy i Agregatory Ruchu Sieciowego
• Testery i Narzędzia Sieciowe

 

LINIE PRODUKTOWE

• nGenius ONE
• Arbor DDoS Protection
• Packet Flow Switches

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ

nGeniusOne

Zintegrowana platforma do zarządzania wydajnością aplikacji i usług sieciowych. Platforma umożliwia budowanie dowolnych serwisów monitorujących usługi sieciowe pozwalając administratorom na predyktywne wykrywanie potencjalnych problemów i zapobieganie im zanim spowodują one szkodydla klientów bądź użytkowników.

nGenius Inteligentne Źródła Danych – pozwalają uzyskać przenikliwy wgląd we wszystkie aplikacje i usługi, które pojawiają się w sieci IP i umożliwiają prowadzenie analiz, zarówno w czasie rzeczywistym jak również historycznym.

W skład rozwiązania inteligentnych źródeł danych wchodzą:

Zarządzanie wydajnością ujednoliconej komunikacji (Unified Communication) – zarządzanie usługami głosowymi i video ujednoliconej komunikacji w ramach zarządzania dostarczaniem zintegrowanych usług sieciowych umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom dostarczania usług głosu i video w czasie rzeczywistym w przedsiębiorstwach. Rozwiązania UC Performance Management składają się z produktów:

Przełączniki I TAP’y – upraszczanie i automatyzacja sieciowej architektury monitorującej poprzez inteligentne, wysoko skalowalne przełączniki monitorowania sieci, zintegrowaną platformę zarządzającą oraz TAP’y sieciowe, by umożliwić wdrożenie systemu monitorowania sieci i uzyskanie przenikliwego wglądu w  całe środowisko sieciowe.

Ujednolicone zarządzanie dostarczaniem usług – od centrów danych, poprzez siedziby przedsiębiorstw, oddziały, aż do użytkowników, pozwalające działom IT na korzystanie z wbudowanych, wszechstronnych inteligentnych technologii działających w czasie rzeczywistym, umożliwiających optymalizację wydajności sieci i działania aplikacji oraz zapewnienia najlepszych z możliwych jakości doświadczeń użytkowników.

Arbor DDoS Protection

Aby móc skutecznie zablokować współczesne ataki typu DDoS, Arbor oferuje kompleksowe portfolio zintegrowanych technologii w chmurze i on-premise, wspieranych przez centralną usługę Netscouta – Global Threat Intelligence. Arbor zbiera i analizuje przepływy sieciowe, dane protokołów SNMP oraz BGP umożliwiając wgląd w stan wszystkich usług oraz ruchu sieciowego, przewidując i przeciwdziałając w czasie rzeczywistym atakom typu DDoS, wykorzystujących różne wektory ataku – w tym ataki wolumetryczne, wykorzystujące TCP bądź skierowane na aplikacje – o natężeniu nawet do 400 Gbps.

 

Packet Flow Switches

Przełączniki przepływu pakietów nGenius serii 2200, 3900, 4200 oraz największe przełączniki modularne serii 6000 odpowiadają na wyzwanie jakim jest dostarczanie wyselekcjonowanych pakietów do wzrastającej liczby systemów monitorowania sieci, włączając w to zintegrowaną platformę zarządzania wydajnością nGeniusONE lub/i, jak również inne systemy monitorujące oraz systemy bezpieczeństwa, które muszą być zasilone ruchem z określonych segmentów sieci w celu realizacji wyspecjalizowanych analiz.

 

nGenius 2200/4200/6000 Series Packet Flow Switch

Przełączniki z serii nGenius, to inteligentne, modularne, wysoko skalowalne przełączniki monitorowania sieci umożliwiające jednoczesną agregację przepływu pakietów, replikację, równoważenie obciążenia sieci oraz filtrowanie ruchu w sieciach 1/10/40 oraz 100G. Pomagają dodawać, testować i zmieniać przepływy pakietów bez zakłóceń sieci, zarządzać różnymi protokołami sieciowymi, również w ruchu szyfrowanym, i obsłużyć w pojedynczej szafie do 600 portów 10GE, 150 portów 40GE lub 60 portów 100GE, łącznie do 6 Tbps.

 

DLACZEGO NETSCOUT?

• Lider w magicznym kwadracie Gartnera w obszarze monitorowania usług sieciowych
• Kompleksowe rozwiązanie: TAPy – agregatory – analizatory – archiwizatory metadanych – bezpieczeństwo – wizualizacja i automatyzacja
• Made in USA – wszystkie komponenty i urządzenia produkowane w USA – gwarancja jakości i wydajności!
• 6 lat doświadczenia zespołu Bakotechu w sprzedaży i konsultacji projektów Netscout na rynku polskim

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

artykuł o NetScout: Najwyższa jakość usług sieciowych w oparciu o platformy NetScout System

 

Strona internetowa: http://www.netscout.com/
Rozwiązania IT
Arbor APS to najpopularniejsza na świecie technologia łagodzenia ataków DDoS, sprawdzona w kluczowych sieciach korporacyjnych i rządowych na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jest wdrażany w lokalnym urządzeniu, zwirtualizowanym rozwiązaniu, czy jako usługa zarządzana, Arbor APS zapewnia proaktywne, automatyczne wykrywanie i łagodzenie w celu udaremnienia zarówno znanych, jak i pojawiających się zagrożeń, zanim wpłyną one na dostępność usługi lub aplikacji. Pozwól swojej organizacji działać bez przerwy - i bez strachu - przez całą dobę.
Standard dla ujednoliconego bezpieczeństwa punktów końcowych i ujednoliconego zarządzania nimi
Zarządzanie wydajnością sieci i aplikacji umożliwia efektywne zarządzanie świadczeniem zintegrowanych usług dostarczanych w sieci dla użytkowników bądź aplikacji.
nGeniusPULSE firmy NETSCOUT zapewnia widoczność potrzebną w ewoluującym obecnie ekosystemie informatycznym, aby zapewnić dostępność, niezawodność i wydajność kluczowych usług biznesowych w środowisku z wieloma chmurami, gdziekolwiek użytkownicy potrzebują dostępu.