Netwrix
Netwrix

Audyt infrastruktury IT

 

 

Netwrix gwarantuje automatyczny audyt całej infrastruktury IT, zapewniając utrzymanie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Bieżące monitorowanie zmian środowiska informatycznego i regularna ocena aktualnej konfiguracji systemu pozwalają wykrywać naruszenia zasad bezpieczeństwa i zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Rozwiązania producenta dają możliwość prowadzenia audytu i kontroli najważniejszych platform i aplikacji sieciowych.

 

ROZWIĄZANIA

Audyt Zmian

 

LINIE PRODUKTOWE

Netwrix Auditor zajmuje czołowe miejsce wśród platform przeznaczonych do kontrolowania zmian i konfiguracji w obrębie całej infrastruktury IT:

• gwarantując całkowitą przejrzystość działań użytkowników,
• upraszczając utrzymanie zgodności z procedurami,
• podnosząc poziom bezpieczeństwa oraz upraszczając analizę przyczyn źródłowych.

Najnowsza odsłona oprogramowania obejmuje bardzo szerokie spektrum kontrolowanych systemówi aplikacji, włączając w to: Active Directory, Exchange, Windows File Servers, EMC, NetApp, SQL Server,Windows Server, Office 365, VMware, SharePoint, Azure AD oraz Oracle Database.

 

DLACZEGO NETWRIX?

• Szybkie wykrywanie incydentów bezpieczeństwa oraz całościowy audyt wszystkich systemów i aplikacji.
• Analiza luk i eliminacja błędów w kontrolowanych systemów dzięki technologii AuditAssurance™.
• Badanie zgodności z normami i regulacjami, m.in.: GDPR/RODO, PCI, HIPAA, SOX, FISMA.

• Pełny obraz konfiguracji całej infrastruktury IT oraz monitorowanie aktywności użytkowników.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

 

IT SEC 2020 | Netwrix - Analiza pracy użytkowników | Logon Activity, User Activity, File Servers
Tech Wednesday Netwrix PL

Tech Wednesday Netwrix Auditor PL
#TechWednesday: Netwrix Auditor ENG

 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Strona internetowa: http://www.netwrix.com/
Rozwiązania IT
Netwrix Auditor jest numerem 1 wśród platform przeznaczonych do kontrolowania zmian i konfiguracji, gwarantującą całkowitą przejrzystość tego, kto, gdzie i kiedy podejmuje jakiekolwiek działania w obrębie całej infrastruktury IT. Upraszcza utrzymanie zgodności z procedurami, podnosi bezpieczeństwo i upraszcza analizę przyczyn źródłowych.
Netwrix Data Classification potrafi zidentyfikować twoje wrażliwe dane takie jak, informacje finansowe, dokumentacja medyczna czy dane osobowe. Dzięki tej identyfikacji jesteś w stanie zabezpieczyć je automatycznie i dzięki temu ograniczyć potencjalne naruszenia polityk prywatności i bezpieczeństwa, a co za tym idzie koszty.